DOXYCYCLINE PLUS 3+

ĐIỀU TRỊ KÝ SINH TRÙNG CHỈ 7 VIÊN
E. canis, E. ewingii, Anaplasmosis, Babesiosis

THÀNH PHẦN:
Doxycycline
Tá dược (lactose)

CHỈ ĐỊNH:
Chó ≤ 1.25kg thể trọng: 1 viên/ ngày
Chó 1.25-2.5kg thể trọng: 1 viên/ ngày
Chó 2.5-5kg thể trọng: 1 viên/ ngày
Chó 5-10kg thể trọng: 1 viên/ ngày
Chó 10-20kg thể trọng: 1 viên/ ngày
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Không dùng cho vật nuôi quá mẫn với các thành phần của thuốc
LIỀU LƯỢNG – CÁCH DÙNG: Lộ trình điều trị 7 ngày
HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất (Xem ngày sản xuất trên nhãn, hộp thuốc).
BẢO QUẢN: Nơi khô, mát, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.
QUI CÁCH ĐÓNG GÓI: 7 viên x 2 lọ