AMOX-LA CISTRANS

New Isomer Structure Cis-Trans
Staphylococci, Streptoco.cci, Pseudomonas, Enterococci, Klebsiella, Proteus

LIỀU LƯỢNG-CÁCH DÙNG: Tiêm bắp.
– Chó: 1ml/10kg thể trọng, 24 giờ lặp lại, sử dụng liên tục 3-5 ngày.
– Mèo: 1ml/15kg thể trọng, 24 giờ lặp lại, sử dụng liên tục 3-5 ngày.
Lưu ý: Trường hợp suy thận nên cân nhắc trước khi sử dụng.

HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất (Xem ngày sản xuất trên nhãn, hộp thuốc).
BẢO QUẢN: Nơi khô, mát, nhiệt độ không quá 30ºC, tránh ánh sáng.